Turionhuset

Wallenstams fastighet utmed E6-an vid Ullevi ser man väl från motorvägen och utseendet på fasaden är såklart viktigt. Den nya fasaden ger byggnaden ett helt nytt och modernt uttryck och är underhållsvänlig. I projektet har även tak- och markarbeten runt byggnaden utförts på Turionhuset.