Totalrenovering kvarteret Brunkebergsgatan 10 och Lundgatan 15, Jacobsson Fastigheter

Totalrenovering av 50 hyreslägenheter i Lunden. Kök och badrum revs ut och stammar byttes. Samtliga ytskikt i lägenheter renoverades. I entreprenaden renoverades trapphus och fasader. På innergården och runt kvarteret utfördes dränerings- och finplaneringsarbeten.