Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

I detta projekt för Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad ingår det att riva en befintlig skolbyggnad idrottshall samt skolsalar för bland annat hemkunskap och slöjd.
Vid färdigställd rivning byggs en ny och större skolbyggnad på samma plats i tre våningar innehållande idrottshall med omklädningsrum samt skolsalar för praktiska och teoretiska ämnen.
Idrottshallen byggs i Prefab-betong och resterande byggnad består av tegel på första våningen och plåtfasad på resterande våningar. Byggnaden utförs med branta tak med bandfalsad plåt.
Projektet sker i nära samarbete med både brukare och beställare då det pågår full skolverksamhet i resterande skolbyggnader runt skolgården.
Projektet pågår under två år mellan sommaren 2020 och sommaren 2022.