Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus

På uppdrag av HSB Göteborg renoveras och påbyggs fastigheten på Tengérsgatan 12. 13 st nya lägenheter skapas varav 12 av dessa ingår i de 3 nya våningarna, den sista skapas på entréplan. Utöver de nya våningarna renoveras alla befintliga lägenheter samt fasader och alla fönster och balkonger byts ut. Fastigheten är uppförd 1939 och HSB är måna om att huset behåller sitt tidstypiska utseende vilket har gjort att alla arbeten har planerats i nära samråd med antikvarie.