Stampen

Från 2013 till 2015 har vi i kvarteret Stampen, för Skandia Fastigheter, utfört ROT-renoveringar av ca 190 lägenheter. ROT-projektet innefattade byte av kök och badrum inklusive stambyten, samt en mängd totalrenoveringar. I projektet har vi även inrett vindar till 11 st nya lägenheter och byggt 30 st lägenheter i befintliga kontorslokaler. Projektet har utförts med delvis kvarboende hyresgäster i utmanande innerstadsmiljö.