Senaste nytt

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar Byggnaden är på 3000 m2 och ansluter på två sidor mot bilmonteringsbanan. Här pågår verksamhet dygnet runt vilket ställde stora krav på planering och hänsyn under byggskedet. I entreprenaden ingick även rivning av...

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige Vi gör årligen ett eller flera byggprojekt för Lidl vilket innebär ny-, om- och tillbyggnader i södra Sverige. Den senaste butiken ligger i Västra Frölunda och färdigställdes i maj 2013.

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam Hyresgästanpassning för kontors- och affärsverksamhet. Planlösning ändrades och nya ytskikt utfördes. Projektet var installationstätt och ställde särskilda krav på planering med avseende på kvarsittande hyresgäster och...

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning Förskolan med sex avdelningar. Huset är ett så kallat nollenergihus vilket kräver välisolerade konstruktioner, stor omsorg om detaljer och ett eget solcellssystem för elproduktion. Projektet är även...

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker Kontorsombyggnad av två plan om vardera 1800 m2. I projektet ingick förutom kontorslokaler även provrum, laborationsrum och strålskyddsrum. Projektet är utfört på kort tid och med kvarboende hyresgäster i fastigheten.

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2 Ombyggnad av kontor i fyra plan. Omfattande rivningsarbeten inklusive befintligt trapphus. På innergården revs enplansbyggnader och en ny byggnad uppfördes med källare och fyra våningsplan innehållande trapphus, hiss,...

Hallenskolan – Tillbyggnad av skola

Hallenskolan – Tillbyggnad av skola På uppdrag av Mölndals Stad utförde vi under 2018 en tillbyggnad av Hallenskolan i Kållered. För att öka skolans kapacitet byggde vi nya klassrum, grupprum och uppehållsrum i två plan. I entreprenaden ingick samtliga arbeten från...

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola För Lokalförvalningen, Göteborgs Stad har vi på Korsklevegatan byggt en ny förskola. Byggnaden består av fem avdelningar, personalutrymmen samt storkök. På grund av objektets placering på kuperad tomt har utvändiga lekytor och...

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola I detta projekt för Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad ingår det att riva en befintlig skolbyggnad idrottshall samt skolsalar för bland annat hemkunskap och slöjd.Vid färdigställd rivning byggs en ny och större skolbyggnad på samma...

Arkiv