Saffransgatan – Nybyggnation av skola

För Lokalförvaltningen, Göteborgs Stads räkning bygger Byggfokus en skola i Gårdsten. Skolan är avsedd för elever i årkurs F-3 och innehåller idrottshall, storkök, komplementbyggnader samt skolgård med tillhörande utrustning. Projektet påbörjades under hösten 2019 och räknas stå klart hösten 2021.