Referensprojekt

Ett urval av projekt vi genomfört

Klicka på projekten för att läsa mer

Frölunda Kulturhus – Takomläggning och byte av fasadpartier.

Frölunda Kulturhus – Takomläggning och byte av fasadpartier.

Frölunda Kulturhus - Takomläggning och byte av fasadpartier På Frölunda Kulturhus har vi under 2018-2019 utfört en invändig renovering av befintliga lokaler för lokalförvaltningen, Göteborgs Kommun. Entreprenaden omfattades av lokalanpassning till dagens krav samt...

Dahlströmsgatan – Fasad- och balkongrenovering

Dahlströmsgatan – Fasad- och balkongrenovering

Dahlströmsgatan – Fasad- och balkongrenovering Byggfokus utförde under 2017-2019 fasad- och balkongrenoveringar på Dahlströmsgatan 20 till 52. Fastighetsägare var Wallenstam och huset var ett flerbostadshus med kvarboende hyresgäster under entreprenaden. I...

Projekt Day @ Work, ombyggnad kontorslandskap

Projekt Day @ Work, ombyggnad kontorslandskap

Projekt Day @ Work, ombyggnad kontorslandskap För att bli en ännu mera attraktiv arbetsgivare har Volvo Personvagnar valt att bygga om sina stora kontorslandskap i PV-huset i Torslanda. Projektet omfattade totalt 33.000 m2 kontorsyta och utfördes etappvis. Byggfokus...

Utbynässkolan – Om- till och nybyggnation av skola

Utbynässkolan – Om- till och nybyggnation av skola

Utbynässkolan För Lokalförvaltning, Göteborgs Stad har Byggfokus under 2016-2017 utfört renovering, tillbyggnad samt nybyggnad av Utbynässkolan. Samtliga arbeten för att uppnå en tvåparallellig F-3 skola med integrerat fritidshem. Efter färdigställd entreprenad ska...

Turionhuset – Yttre renoveringsarbeten av fasad och markytor

Turionhuset – Yttre renoveringsarbeten av fasad och markytor

Turionhuset Wallenstams fastighet utmed E6-an vid Ullevi ser man väl från motorvägen och utseendet på fasaden är såklart viktigt. Den nya fasaden ger byggnaden ett helt nytt och modernt uttryck och är underhållsvänlig. I projektet har även tak- och markarbeten runt...

Provrumsprojekt Volvo Personvagnar

Provrumsprojekt Volvo Personvagnar

Provrumsprojekt Volvo Personvagnar Volvo uppgraderar kontinuerligt sina provrum och bygger nya i, och i anslutning till, PV-huset på Östra kvarteret i Torslanda. Byggfokus utför, och har så gjort ända sedan starten 2008, flertalet av byggentreprenaderna. Projekten...

Ombyggnad Akademikliniken

Ombyggnad Akademikliniken

Ombyggnad Akademikliniken Under sommaren 2015 genomförde Byggfokus på uppdraget av Wallenstam renovering och utökning av Akademiklinikens lokaler på Guldhedstorget 1. Vi genomförde en generalentreprenad i nära samarbete med både beställare och verksamhet. Varsamhet...

Nybyggnad av kyrka Västra Frölunda

Nybyggnad av kyrka Västra Frölunda

Nybyggnad av kyrka Västra Frölunda Tillsammans med Syrisk Ortodoxa kyrkan St Gabriel har Byggfokus byggt en ny kyrka i Västra Frölunda. Byggnaden ligger fint placerad på en höjd ovanför Björkhöjdsgatan och från tornet, som ligger mer än 30 meter över omgivande mark,...

Ombyggnad Domkyrkan

Ombyggnad Domkyrkan

Ombyggnad Domkyrkan På uppdrag av Svenska Kyrkan gjorde Byggfokus Entreprenad AB en omfattande invändig renovering av Domkyrkan i Göteborg. Allt från kyrkväggar och tak till kyrkbänkar rustades upp. Tillgängligheten till kyrktornet och alla dess funktioner...

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar Byggnaden är på 3000 m2 och ansluter på två sidor mot bilmonteringsbanan. Här pågår verksamhet dygnet runt vilket ställde stora krav på planering och hänsyn under byggskedet. I entreprenaden ingick även rivning av...

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige Vi gör årligen ett eller flera byggprojekt för Lidl vilket innebär ny-, om- och tillbyggnader i södra Sverige. Den senaste butiken ligger i Västra Frölunda och färdigställdes i maj 2013.

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam Hyresgästanpassning för kontors- och affärsverksamhet. Planlösning ändrades och nya ytskikt utfördes. Projektet var installationstätt och ställde särskilda krav på planering med avseende på kvarsittande hyresgäster och...

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning Förskolan med sex avdelningar. Huset är ett så kallat nollenergihus vilket kräver välisolerade konstruktioner, stor omsorg om detaljer och ett eget solcellssystem för elproduktion. Projektet är även...

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker Kontorsombyggnad av två plan om vardera 1800 m2. I projektet ingick förutom kontorslokaler även provrum, laborationsrum och strålskyddsrum. Projektet är utfört på kort tid och med kvarboende hyresgäster i fastigheten.

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2 Ombyggnad av kontor i fyra plan. Omfattande rivningsarbeten inklusive befintligt trapphus. På innergården revs enplansbyggnader och en ny byggnad uppfördes med källare och fyra våningsplan innehållande trapphus, hiss,...

Hallenskolan – Tillbyggnad av skola

Hallenskolan – Tillbyggnad av skola

Hallenskolan – Tillbyggnad av skola På uppdrag av Mölndals Stad utförde vi under 2018 en tillbyggnad av Hallenskolan i Kållered. För att öka skolans kapacitet byggde vi nya klassrum, grupprum och uppehållsrum i två plan. I entreprenaden ingick samtliga arbeten från...

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola För Lokalförvalningen, Göteborgs Stad har vi på Korsklevegatan byggt en ny förskola. Byggnaden består av fem avdelningar, personalutrymmen samt storkök. På grund av objektets placering på kuperad tomt har utvändiga lekytor och...

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola I detta projekt för Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad ingår det att riva en befintlig skolbyggnad idrottshall samt skolsalar för bland annat hemkunskap och slöjd.Vid färdigställd rivning byggs en ny och större skolbyggnad på samma...

Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus

Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus

Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus På uppdrag av HSB Göteborg renoveras och påbyggs fastigheten på Tengérsgatan 12. 13 st nya lägenheter skapas varav 12 av dessa ingår i de 3 nya våningarna, den sista skapas på entréplan. Utöver de nya våningarna renoveras...

Kullegården – Nybyggnation av förskola

Kullegården – Nybyggnation av förskola

Kullegården – Nybyggnation av förskola På Ugglumsvägen i Sävedalen har Byggfokus på uppdrag av Partillebo uppfört en ny förskola på ca 1800 m2, innehållande fyra avdelningar. Byggnaden består av fasader i träpanel och tegel med loftgångar i trä på plan 2. På framsidan...

Saffransgatan – Nybyggnation av skola

Saffransgatan – Nybyggnation av skola

Saffransgatan – Nybyggnation av skola För Lokalförvaltningen, Göteborgs Stads räkning bygger Byggfokus en skola i Gårdsten. Skolan är avsedd för elever i årkurs F-3 och innehåller idrottshall, storkök, komplementbyggnader samt skolgård med tillhörande utrustning....

Biskopsgården 47:2

Biskopsgården 47:2

Biskopsgården 47:2 Vid Vädermotet har Byggfokus i egen regi utfört både kontors- och lagerbyggnader. Kontorsbyggnaden består av 3 plan med en total kontorsyta på 1200 m2. Byggfokus sitter själva på ett av planen, medan övriga delar i dagsläget är uthyrda till andra...

Artilleristallarna – Lokalanspassning, takbyte och fasadrenovering

Artilleristallarna – Lokalanspassning, takbyte och fasadrenovering

Artilleristallarna – Lokalanpassning, takbyte och fasadrenovering På uppdrag av Wallenstam utförde Byggfokus under 2019 en om och tillbyggnad av Artilleristallarna på Magasinsgatan. Byggnaderna är uppförda på 1800-talet och man vill bevara det tidsenliga utseendet med...

Ombyggnad Avenyn 1

Ombyggnad Avenyn 1

Ombyggnad Avenyn 1 Längs Göteborgs paradgata, Avenyn, utförde Byggfokus tillsammans med Wallenstam en  ombyggnation av Kungsportsavenyn 1. Vindsplanet blev nya lägenheter, plan 4 byggdes om till kontorsytor och utvändigt lades taket om. Även fasader på innergård samt...