031-652680 info@byggfokus.com

Dahlströmsgatan

Byggfokus utför fasad- och balkongrenoveringar på Dahlströmsgatan 20 till 52. Byggnaden ägs av Wallenstam och är ett flerbostadshus med kvarboende hyresgäster under entreprenaden. I renoveringsarbetena omfattas byte av tegelbalkar, fasadskivor, fönster, plåtdetaljer mm. Befintliga balkonger renoveras alternativt rivs och gjuts om. Arbetet har utförts med en etappindelning per fasad som påbörjades under 2017 och väntas slutföras under 2019.

Önskar du bli kontaktad?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort eller ring oss på nr: 031-652680

Jag önskar bli kontaktad: