Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Hyresgästanpassning för kontors- och affärsverksamhet. Planlösning ändrades och nya ytskikt utfördes. Projektet var installationstätt och ställde särskilda krav på planering med avseende på kvarsittande hyresgäster och materialhantering då fastigheten ligger inom Vallgraven.