Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Kontorsombyggnad av två plan om vardera 1800 m2. I projektet ingick förutom kontorslokaler även provrum, laborationsrum och strålskyddsrum. Projektet är utfört på kort tid och med kvarboende hyresgäster i fastigheten.