Ombyggnad Domkyrkan

På uppdrag av Svenska Kyrkan gjorde Byggfokus Entreprenad AB en omfattande invändig renovering av Domkyrkan i Göteborg. Allt från kyrkväggar och tak till kyrkbänkar rustades upp. Tillgängligheten till kyrktornet och alla dess funktioner säkerställdes med hjälp av ett nytt trapphus och en ny hiss bakom den befintliga stora orgeln. Arbetet bestod bland annat av pålning och schaktning inne i kyrkorummet samt en ny stålstomme som gick ända upp på kyrkvinden. Allt arbete utfördes samtidigt som kyrkan kunde fortsätta bedriva sin verksamhet med gudstjänster och annat.