Ombyggnad Avenyn 1

Längs Göteborgs paradgata, Avenyn, utförde Byggfokus tillsammans med Wallenstam en  ombyggnation av Kungsportsavenyn 1. Vindsplanet blev nya lägenheter, plan 4 byggdes om till kontorsytor och utvändigt lades taket om. Även fasader på innergård samt trapphus fick en standardhöjning med nymålade ytor.

Under 2017 var Byggfokus tillbaka i fastigheten och utförde en lokalanpassning på plan 2 som innefattade nya ytskikt och installationer.