Ombyggnad Akademikliniken

Under sommaren 2015 genomförde Byggfokus på uppdraget av Wallenstam renovering och utökning av Akademiklinikens lokaler på Guldhedstorget 1. Vi genomförde en generalentreprenad i nära samarbete med både beställare och verksamhet. Varsamhet och hänsyn till pågående verksamhet fick styra våra arbetsmetoder och tider. Flexibilitet och möjlighet att jobba kvällar och helger samt att vi gjorde projektet etappvis medförde att vi kunde överlämna lokalerna inom överenskommen tid och Akademikliniken kunde hela tiden bedriva sin verksamhet.