Om Byggfokus

Byggfokus Entreprenad AB är organiserat för att kunna utföra de flesta typer och storlekar på entreprenader och har en företagskultur där fokus alltid ligger på produktionen, våra kunder och deras byggprojekt.

Verksamheten inriktas mot offentliga beställare, industri och privata fastighetsägare med kommersiella fastigheter. Byggfokus erbjuder samma kvalitéer som det stora byggföretaget när det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring men med det lilla företagets korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav.

Verksamhetsområde

I första hand är verksamhetsområdet Västra Götaland och Halland men kunder följs även utanför detta område.

Målsättningen är att bygga kostnadseffektivt och samtidigt vara en flexibel och anpassningsbar byggentreprenör med förmågan att ställa om mellan stora och små projekt, olika samarbets- och entreprenadformer och därigenom alltid vara rätt val för våra kunder. 

I varje projekt organiserar vi oss effektivt i team där samtliga funktioner sätter kundens projekt i centrum.

Korta kommunikations- och beslutsvägar, maximal lyhördhet och engagemang ger ett framgångsrikt projekt.

Offentliga beställare

Byggfokus Entreprenad AB har stor erfarenhet av att arbeta för offentliga beställare och har genomfört en mängd entreprenader i varierande storlek. Byggfokus har bland annat byggt både skolor, förskolor och kyrkor åt offentliga beställare.

Offentliga beställare har ofta höga krav på miljö samt tillhörande dokumentation. Kraven kommer av att dessa upphandlingar ofta ligger i framkant gällande ny teknologi och nya system.

Privata fastighetsägare

Verksamheten är även inriktad mot privata fastighetsägare och kommersiella fastigheter och har utfört allt från lokalanpassningar, fasad och rot-renoveringar till nybygge av flerbostadsus och större butiker. Byggfokus har korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav.

Industri

Byggfokus erbjuder en mängd olika typer av arbeten för industrier och har erfernhat av ny- och ombyggnation av såväl lagerlokaler och större hallar som kontor, provrum och testanläggningar.

Målsättningen är att bygga kostnadseffektivt och samtidigt vara en flexible och anpassningar byggentreprenör.