Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning

Förskolan med sex avdelningar. Huset är ett så kallat nollenergihus vilket kräver välisolerade konstruktioner, stor omsorg om detaljer och ett eget solcellssystem för elproduktion. Projektet är även ett av Göteborgs Stads pilotprojekt i satsningen Rena Byggen.