Kullegården – Nybyggnation av förskola

På Ugglumsvägen i Sävedalen har Byggfokus på uppdrag av Partillebo uppfört en ny förskola på ca 1800 m2, innehållande fyra avdelningar. Byggnaden består av fasader i träpanel och tegel med loftgångar i trä på plan 2. På framsidan har anlagts en stor lekyta med sandlådor och gungor. Nybyggnaden färdigställdes under hösten 2020.

I nästa etapp kommer intilliggande förskola att renoveras. När denna renovering är slutförd kopplas lokalen samman med tidigare färdigställd nybyggnad och de bildar tillsammans en betydligt större verksamhet än tidigare i området.