Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

För Lokalförvalningen, Göteborgs Stad har vi på Korsklevegatan byggt en ny förskola. Byggnaden består av fem avdelningar, personalutrymmen samt storkök. På grund av objektets placering på kuperad tomt har utvändiga lekytor och utrustning anpassats till naturliga höjdskillnader. Projektet startades under 2017 och stod klart för inflytt under slutet av 2018.