KMA – Kvalitet, Miljö & arbetsmiljö

Byggfokus verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 och SS-ISO 45001:2018. Genom ständiga förbättringar och stort fokus på produktionen är målet ett levande verksamhetssystem som ger en bättre slutprodukt där fel och brister är minimerade.
Systemet kan man summera enligt följande:

ISO 9001       ISO14001      ISO 45001

Övergripande aktiviteter

9

Mål- och handlingsplaner för verksamheten

9

Organisationsbeskrivning

9

Övergripande mål och rutiner för marknadsbevakning

9

Miljöaspekter, lagar och krav

9

Ständiga förbättringar och revision

Produktionsprocess

I verksamhetssystemet är produktionsprocessen central. Fokus är på byggstartsskedet där vi lämnar över projektet för produktion och där många avgörande beslut fattas. Överlämnandet sker på byggstartsmöten, där kvalitetsplanen utgör protokoll och innehåller bland annat följande:

 • Projektorganisation
 • Inköps- och leveransrutiner
 • Vilka kvalitets- och miljörutiner skall vara tillämpliga i projektet
 • Hantering av handlingar och andra dokument
 • Tidsstyrning
 • Ekonomistyrning
 • Kritiska arbetsmoment och egenkontrollsystem
 • Kvalitetsstyrning av anlitade UE och leverantörer
 • Projektets arbetsmiljöarbete med beredskap för nödläge
 • Hantering av avfall
 • Provningar och kontroller före slutbesiktning.

Verksamhetssystemet omfattar

Verksamhetssystemet omfattar projektering, planering, ledning, administration och genomförande av byggentreprenader.
Då Byggfokus ej utför någon egen konstruktion och utveckling, utan endast kundanpassade lösningar, utesluts kap. 8.3 i SS-EN ISO 9001:2015

Om Byggfokus

Byggfokus erbjuder samma kvalitéer som det stora byggföretaget när det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring men med det lilla företagets korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav.

Verksamhetsområde

I första hand är verksamhetsområdet Västra Götaland och Halland men kunder följs även utanför detta område.