Vad är GDPR?

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

GDPR står för (General Data Protection Regulation) och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen)

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Byggfokus behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

De personuppgifter som behandlas avser följande kategorier av Personuppgifter:

 • Personnummer
 • Betalningsuppgifter
 • ID06-kort
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefon, epost)
 • ICE personer med kontaktuppgifter
 • Arbetsgivare
 • In och ut registreringar i realtid på byggprojekt
 • Användarnamn
Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

När behandlar vi dina personuppgifter

Byggfokus samlar in och behandlar personuppgifter för att:

 • Lämna anbud och offerter.
 • Anlita UE och leverantörer
 • Anställa medarbetare
 • Administrera förfrågningar och eventuella avtal med kunder
Hur länge lagrar vi informationen

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Kundinformationen sparas så länge du är registrerad kund hos Byggfokus. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag.

Leverantörsinformationen sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Byggfokus applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra Byggfokus IT-miljö från intrång och yttre hot.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vår kontaktperson.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Ida Appeltofft

Tel: 031-65 26 81

Mail: ida@byggfokus.com

Byggfokus Entreprenad AB
Orgnr: 556765-2929
Ovädersgatan 8B
418 34 Göteborg
Sverige
byggfokus.cominfo@byggfokus.com