Frölunda Kulturhus – Takomläggning och byte av fasadpartier

På Frölunda Kulturhus har vi under 2018-2019 utfört en invändig renovering av befintliga lokaler för lokalförvaltningen, Göteborgs Kommun. Entreprenaden omfattades av lokalanpassning till dagens krav samt ytskiktsrenovering. Utöver detta utfördes nya teknikutrymmen på tak, byte av installationer samt totalrenovering av storkök. Arbetet avslutades under 2019.

Utöver detta har Byggfokus under 2019-2020 utfört utvändig renovering i form av takomläggning och nya fasadpartier på Frölunda Kulturhus.