Dahlströmsgatan – Fasad- och balkongrenovering

Byggfokus utförde under 2017-2019 fasad- och balkongrenoveringar på Dahlströmsgatan 20 till 52. Fastighetsägare var Wallenstam och huset var ett flerbostadshus med kvarboende hyresgäster under entreprenaden. I renoveringsarbetena ingick byte av tegelbalkar, fasadskivor, fönster, plåtdetaljer mm. Befintliga balkonger renoverades alternativt togs ned och gjöts om. Arbetet utfördes med en etappindelning per fasad och projektet slutfördes i sin helhet under 2019.