Användning av kakor (cookies)

BYGGFOKUS ENTREPRENAD’s webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

 • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
 • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

BYGGFOKUS ENTREPRENAD’s webbplats fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Vad är GDPR?

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

GDPR står för (General Data Protection Regulation) och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen)

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen  (GDPR)

Blank
Vilka personuppgifter behandlar vi?

Byggfokus behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

De personuppgifter som behandlas avser följande kategorier av Personuppgifter:

 • Personnummer
 • Betalningsuppgifter
 • ID06-kort
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefon, epost)
 • ICE personer med kontaktuppgifter
 • Arbetsgivare
 • In och ut registreringar i realtid på byggprojekt
 • Användarnamn
Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Byggfokus samlar in och behandlar personuppgifter för att:

 • Lämna anbud och offerter.
 • Anlita UE och leverantörer
 • Anställa medarbetare
 • Administrera förfrågningar och eventuella avtal med kunder
Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Kundinformationen sparas så länge du är registrerad kund hos Byggfokus. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag.

Leverantörsinformationen sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Byggfokus applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra Byggfokus IT-miljö från intrång och yttre hot.