Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker Kontorsombyggnad av två plan om vardera 1800 m2. I projektet ingick förutom kontorslokaler även provrum, laborationsrum och strålskyddsrum. Projektet är utfört på kort tid och med kvarboende hyresgäster i fastigheten. Se...
Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2 Ombyggnad av kontor i fyra plan. Omfattande rivningsarbeten inklusive befintligt trapphus. På innergården revs enplansbyggnader och en ny byggnad uppfördes med källare och fyra våningsplan innehållande trapphus, hiss,...
Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus

Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus

Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus På uppdrag av HSB Göteborg renoveras och påbyggs fastigheten på Tengérsgatan 12. 13 st nya lägenheter skapas varav 12 av dessa ingår i de 3 nya våningarna, den sista skapas på entréplan. Utöver de nya våningarna renoveras...
Biskopsgården 47:2

Biskopsgården 47:2

Biskopsgården 47:2 Vid Vädermotet har Byggfokus i egen regi utfört både kontors- och lagerbyggnader. Kontorsbyggnaden består av 3 plan med en total kontorsyta på 1200 m2. Byggfokus sitter själva på ett av planen, medan övriga delar i dagsläget är uthyrda till andra...
Artilleristallarna – Lokalanspassning, takbyte och fasadrenovering

Artilleristallarna – Lokalanspassning, takbyte och fasadrenovering

Artilleristallarna – Lokalanpassning, takbyte och fasadrenovering På uppdrag av Wallenstam utförde Byggfokus under 2019 en om och tillbyggnad av Artilleristallarna på Magasinsgatan. Byggnaderna är uppförda på 1800-talet och man vill bevara det tidsenliga utseendet med...