Dahlströmsgatan – Fasad- och balkongrenovering

Dahlströmsgatan – Fasad- och balkongrenovering

Dahlströmsgatan – Fasad- och balkongrenovering Byggfokus utförde under 2017-2019 fasad- och balkongrenoveringar på Dahlströmsgatan 20 till 52. Fastighetsägare var Wallenstam och huset var ett flerbostadshus med kvarboende hyresgäster under entreprenaden. I...
Turionhuset – Yttre renoveringsarbeten av fasad och markytor

Turionhuset – Yttre renoveringsarbeten av fasad och markytor

Turionhuset Wallenstams fastighet utmed E6-an vid Ullevi ser man väl från motorvägen och utseendet på fasaden är såklart viktigt. Den nya fasaden ger byggnaden ett helt nytt och modernt uttryck och är underhållsvänlig. I projektet har även tak- och markarbeten runt...
Ombyggnad Akademikliniken

Ombyggnad Akademikliniken

Ombyggnad Akademikliniken Under sommaren 2015 genomförde Byggfokus på uppdraget av Wallenstam renovering och utökning av Akademiklinikens lokaler på Guldhedstorget 1. Vi genomförde en generalentreprenad i nära samarbete med både beställare och verksamhet. Varsamhet...
Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige Vi gör årligen ett eller flera byggprojekt för Lidl vilket innebär ny-, om- och tillbyggnader i södra Sverige. Den senaste butiken ligger i Västra Frölunda och färdigställdes i maj 2013. Se fler...
Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam Hyresgästanpassning för kontors- och affärsverksamhet. Planlösning ändrades och nya ytskikt utfördes. Projektet var installationstätt och ställde särskilda krav på planering med avseende på kvarsittande hyresgäster och...