Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola För Lokalförvalningen, Göteborgs Stad har vi på Korsklevegatan byggt en ny förskola. Byggnaden består av fem avdelningar, personalutrymmen samt storkök. På grund av objektets placering på kuperad tomt har utvändiga lekytor och...
Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola I detta projekt för Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad ingår det att riva en befintlig skolbyggnad idrottshall samt skolsalar för bland annat hemkunskap och slöjd.Vid färdigställd rivning byggs en ny och större skolbyggnad på samma...
Kullegården – Nybyggnation av förskola

Kullegården – Nybyggnation av förskola

Kullegården – Nybyggnation av förskola På Ugglumsvägen i Sävedalen har Byggfokus på uppdrag av Partillebo uppfört en ny förskola på ca 1800 m2, innehållande fyra avdelningar. Byggnaden består av fasader i träpanel och tegel med loftgångar i trä på plan 2. På framsidan...
Saffransgatan – Nybyggnation av skola

Saffransgatan – Nybyggnation av skola

Saffransgatan – Nybyggnation av skola För Lokalförvaltningen, Göteborgs Stads räkning bygger Byggfokus en skola i Gårdsten. Skolan är avsedd för elever i årkurs F-3 och innehåller idrottshall, storkök, komplementbyggnader samt skolgård med tillhörande utrustning....