Biskopsgården 47:2

Vid Vädermotet har Byggfokus i egen regi utfört både kontors- och lagerbyggnader. Kontorsbyggnaden består av 3 plan med en total kontorsyta på 1200 m2. Byggfokus sitter själva på ett av planen, medan övriga delar i dagsläget är uthyrda till andra verksamheter. Intill kontoret har ett lager på 430 m2 uppförts. Lagret hyrs och nyttjas av de hyresgäster som även sitter i kontorsbyggnaden.