Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus

Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus

Tengérsgatan – Påbyggnad av flerbostadshus På uppdrag av HSB Göteborg renoveras och påbyggs fastigheten på Tengérsgatan 12. 13 st nya lägenheter skapas varav 12 av dessa ingår i de 3 nya våningarna, den sista skapas på entréplan. Utöver de nya våningarna renoveras...
Kullegården – Nybyggnation av förskola

Kullegården – Nybyggnation av förskola

Kullegården – Nybyggnation av förskola På Ugglumsvägen i Sävedalen har Byggfokus på uppdrag av Partillebo uppfört en ny förskola på ca 1800 m2, innehållande fyra avdelningar. Byggnaden består av fasader i träpanel och tegel med loftgångar i trä på plan 2. På framsidan...
Saffransgatan – Nybyggnation av skola

Saffransgatan – Nybyggnation av skola

Saffransgatan – Nybyggnation av skola För Lokalförvaltningen, Göteborgs Stads räkning bygger Byggfokus en skola i Gårdsten. Skolan är avsedd för elever i årkurs F-3 och innehåller idrottshall, storkök, komplementbyggnader samt skolgård med tillhörande utrustning....
Biskopsgården 47:2

Biskopsgården 47:2

Biskopsgården 47:2 Vid Vädermotet har Byggfokus i egen regi utfört både kontors- och lagerbyggnader. Kontorsbyggnaden består av 3 plan med en total kontorsyta på 1200 m2. Byggfokus sitter själva på ett av planen, medan övriga delar i dagsläget är uthyrda till andra...
Artilleristallarna – Lokalanspassning, takbyte och fasadrenovering

Artilleristallarna – Lokalanspassning, takbyte och fasadrenovering

Artilleristallarna – Lokalanpassning, takbyte och fasadrenovering På uppdrag av Wallenstam utförde Byggfokus under 2019 en om och tillbyggnad av Artilleristallarna på Magasinsgatan. Byggnaderna är uppförda på 1800-talet och man vill bevara det tidsenliga utseendet med...