Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker

Ombyggnad kontorslokaler Gamlestans fabriker Kontorsombyggnad av två plan om vardera 1800 m2. I projektet ingick förutom kontorslokaler även provrum, laborationsrum och strålskyddsrum. Projektet är utfört på kort tid och med kvarboende hyresgäster i fastigheten. Se...
Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2

Totalrenovering kvarteret Kungsportsplatsen 2 Ombyggnad av kontor i fyra plan. Omfattande rivningsarbeten inklusive befintligt trapphus. På innergården revs enplansbyggnader och en ny byggnad uppfördes med källare och fyra våningsplan innehållande trapphus, hiss,...
Hallenskolan – Tillbyggnad av skola

Hallenskolan – Tillbyggnad av skola

Hallenskolan – Tillbyggnad av skola På uppdrag av Mölndals Stad utförde vi under 2018 en tillbyggnad av Hallenskolan i Kållered. För att öka skolans kapacitet byggde vi nya klassrum, grupprum och uppehållsrum i två plan. I entreprenaden ingick samtliga arbeten från...
Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola

Korsklevegatan – Nybyggnad av förskola För Lokalförvalningen, Göteborgs Stad har vi på Korsklevegatan byggt en ny förskola. Byggnaden består av fem avdelningar, personalutrymmen samt storkök. På grund av objektets placering på kuperad tomt har utvändiga lekytor och...
Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola

Toleredsskolan – Nybyggnad av skola I detta projekt för Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad ingår det att riva en befintlig skolbyggnad idrottshall samt skolsalar för bland annat hemkunskap och slöjd.Vid färdigställd rivning byggs en ny och större skolbyggnad på samma...