Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar

Nybyggnad godsmottagning TC Söder, Volvo Personvagnar Byggnaden är på 3000 m2 och ansluter på två sidor mot bilmonteringsbanan. Här pågår verksamhet dygnet runt vilket ställde stora krav på planering och hänsyn under byggskedet. I entreprenaden ingick även rivning av...
Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige

Nybyggnad av butiker, Lidl Sverige Vi gör årligen ett eller flera byggprojekt för Lidl vilket innebär ny-, om- och tillbyggnader i södra Sverige. Den senaste butiken ligger i Västra Frölunda och färdigställdes i maj 2013. Se fler...
Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam

Ombyggnad Södra Larmgatan, Wallenstam Hyresgästanpassning för kontors- och affärsverksamhet. Planlösning ändrades och nya ytskikt utfördes. Projektet var installationstätt och ställde särskilda krav på planering med avseende på kvarsittande hyresgäster och...
Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning

Nybyggnad av förskola Transistorsgatan, Göteborgs Lokalförvaltning Förskolan med sex avdelningar. Huset är ett så kallat nollenergihus vilket kräver välisolerade konstruktioner, stor omsorg om detaljer och ett eget solcellssystem för elproduktion. Projektet är även...