Turionhuset – Yttre renoveringsarbeten av fasad och markytor

Turionhuset – Yttre renoveringsarbeten av fasad och markytor

Turionhuset Wallenstams fastighet utmed E6-an vid Ullevi ser man väl från motorvägen och utseendet på fasaden är såklart viktigt. Den nya fasaden ger byggnaden ett helt nytt och modernt uttryck och är underhållsvänlig. I projektet har även tak- och markarbeten runt...
Provrumsprojekt Volvo Personvagnar

Provrumsprojekt Volvo Personvagnar

Provrumsprojekt Volvo Personvagnar Volvo uppgraderar kontinuerligt sina provrum och bygger nya i, och i anslutning till, PV-huset på Östra kvarteret i Torslanda. Byggfokus utför, och har så gjort ända sedan starten 2008, flertalet av byggentreprenaderna. Projekten...
Ombyggnad Akademikliniken

Ombyggnad Akademikliniken

Ombyggnad Akademikliniken Under sommaren 2015 genomförde Byggfokus på uppdraget av Wallenstam renovering och utökning av Akademiklinikens lokaler på Guldhedstorget 1. Vi genomförde en generalentreprenad i nära samarbete med både beställare och verksamhet. Varsamhet...
Nybyggnad av kyrka Västra Frölunda

Nybyggnad av kyrka Västra Frölunda

Nybyggnad av kyrka Västra Frölunda Tillsammans med Syrisk Ortodoxa kyrkan St Gabriel har Byggfokus byggt en ny kyrka i Västra Frölunda. Byggnaden ligger fint placerad på en höjd ovanför Björkhöjdsgatan och från tornet, som ligger mer än 30 meter över omgivande mark,...
Ombyggnad Domkyrkan

Ombyggnad Domkyrkan

Ombyggnad Domkyrkan På uppdrag av Svenska Kyrkan gjorde Byggfokus Entreprenad AB en omfattande invändig renovering av Domkyrkan i Göteborg. Allt från kyrkväggar och tak till kyrkbänkar rustades upp. Tillgängligheten till kyrktornet och alla dess funktioner...