Artilleristallarna – Lokalanpassning, takbyte och fasadrenovering

På uppdrag av Wallenstam utförde Byggfokus under 2019 en om och tillbyggnad av Artilleristallarna på Magasinsgatan. Byggnaderna är uppförda på 1800-talet och man vill bevara det tidsenliga utseendet med mindre uppdateringar. Projektet bestod av lokalanpassning av befintliga lokaler samt uppförande av ett nytt orangeri. På Artilleristallet utfördes även en renovering av fasaden, fönster, dörrar och glaspartier byts samt att taket lades om.

Under 2020 fortsatte Byggfokus samarbete med Wallenstam på Artilleristallarna i en andra etapp. Denna gång handlade det om lokalanpassing av befintlig garageyta till en ny restauranglokal innehållande personalrum, storköksytor samt råytor för restaurang. Projektet innehöll allt från markarbeten till fasadrenovering och invändiga ytskikt. Entreprenaden färdigställdes i september 2020.