031-652680 info@byggfokus.com

Ombyggnaden av Volvo Personvagnars kontorslandskap i PV-huset fortsätter. Ny etapp påbörjas i september och skall vara klar i januari.