031-652680 info@byggfokus.com

Om- och tillbyggnad av logistikbyggnader. Projektet pågår tom mars 2017.