031-652680 info@byggfokus.com

Förstärkning av golvet i Volvos fabrik i Torslanda. Omfattar rivnings, pålnings- och betongarbeten. Totalt slås 4 km pålar inne i befintlig fabrik under de 4 veckor då produktionen ligger nere.