031-652680 info@byggfokus.com

Nybyggnation av hallbyggnad där bilar förvaras under pågående certifieringsprovningar.