031-652680 info@byggfokus.com

Entreprenaden omfattar iordningställande av rålokaler, byggnation av transformatorstation/ställverk, soprum och passager samt installationsarbeten.