031-652680 info@byggfokus.com

Plusfastigheter bygger i samarbete med Byggfokus ny produktionsanläggning för Specma. Lokalerna innehåller kontors-, lager- och produktionsytor.