Vi utför de flesta typer & storlekar på entreprenader med utgångspunkt från Göteborg.

FAVIMG_0164ny1

Industri

Byggfokus erbjuder arbeten för industrier. Målsättningen är att bygga kostnadseffektivt och samtidigt vara en flexibel och anpassningsbar byggentreprenör
$
Saffran 3

Privata fastighetsägare

Verksamheten är även inriktad mot privata fastighetsägare med bostäder och kommersiella fastigheter. Byggfokus har korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav.
$
Saffran 3

Offentliga beställare

Byggfokus Entreprenad AB utför de flesta typer av storlekar på entreprenader, bland annat för offentliga beställare.
$

Om Byggfokus

Byggfokus erbjuder samma kvalitéer som det stora byggföretaget när det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring men med det lilla företagets korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav.

Verksamhetsområde

I första hand är verksamhetsområdet Västra Götaland och Halland men kunder följs även utanför detta område.