031-652680 info@byggfokus.com

Med
fokus på
projektet!
Byggfokus är ett väletablerat byggföretag i Göteborgsregionen. Ordning och reda är en självklarhet för oss, vilket lett till certifieringen av vårt ledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 och SS-ISO 45001:2018. LÄS MER

Om oss

Byggfokus Entreprenad AB är organiserat för att kunna utföra de flesta typer och storlekar på entreprenader och har en företagskultur där fokus alltid ligger på produktionen, våra kunder och deras byggprojekt.

Verksamheten inriktas mot offentliga beställare, industri och privata fastighetsägare med kommersiella fastigheter. Byggfokus erbjuder samma kvalitéer som det stora byggföretaget när det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring men med det lilla företagets korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav. I första hand är verksamhetsområdet Västra Götaland och Halland men kunder följs även utanför detta område.

Kvalitet- & Miljöcertifierade

Byggfokus är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 och SS- ISO 45001:2018

Genom ständiga förbättringar och stort fokus på produktionen är målet ett levande verksamhetssystem som ger en bättre slutprodukt där fel och brister är minimerade. Läs mer

Referensprojekt